مدیریت تغییر و تحول سازمانی

مدیریت تغییر و تحول سازمانی
فایل کامل مدیریت تغییر و تحول سازمانی به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

فهرستمقدمه. 3تاريخچه. 3تعريف تحول سازمان. 4اهداف تحول سازمان : 4سطوح عمده تحول. 4برنامه های تحول سازمانی دو هدف عمده دارند که عبارتند از: 5بهبود کارکرد افراد، گروهها و سازمان. 6تغییر برنامه ریزی شده 6تحول سازمان شیوه خاصی رایزنی و مشاوره 7تحول سازمان فرآیندی است که توجه خود را به فرهنگ، فرآیندها و ساختار مورد استفاده یک سیستم جامع معطوف می دارد. 8مدل اقدام پژوهی. 8تغييرات برنامه ريزي شده‏ 10تعاريف تحول در سازمان. 10فرهنگ سازماني ؛ اصل اوليه در تحول سازماني. 10پنج گامي که روي مديريت تغيير تاثير مي گذارد 11عاملان تغيير و مقاومت در برابر تغيير. 12تحول سازمانی: 14اهداف تحول سازمانی : 14هدایت فرایند تحول سازمانی : 15ضرورت تحول سازمانی : 15نتیجه گیری : 16انگیزه های تغییر ساختار سازمانی : 16جمع بندی ونتیجه گیری : 21مدیریت تغییر. 22الف. ماشه‌های برونی تغییر سازمانی عبارتند از: 30ب. ماشه‌های درونی تغییر سازمانی عبارتند از: 31کانون‌های تغییر. 32سه استراتژی رهبری تغییر. 34این استراتژی برای رهبری تغییر هنگام رشد، تغییر سریع و رقابت شدید اثربخش است. مدیریت تحول سازمانی چیست؟ 35مفاهیم مدیریتی. 35برنامه های تحول سازمانی دو هدف عمده دارند که عبارتند از: 36تغییر برنامه ریزی شده 37تحول سازمان شیوه خاصی رایزنی و مشاوره 38تحول سازمان فرآیندی است که توجه خود را به فرهنگ، فرآیندها و ساختار مورد استفاده یک سیستم جامع معطوف می دارد. 38مدل اقدام پژوهی. 39فرآیند تغییر چیست.. 39جاده تغییر. 40معیارهای اجرای تغییر. 41چگونه با مقاومت در برابر تغییر برخورد کنیم. 42منابع. 61مقدمهتحول سازمانی نوعی استراتژی بهسازی سازمان است که در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶ مطرح شد. اساس آن بر بینش ها و آگاهی های حاصله از پویایی های گروهی و نظریه و عملی مرتبط با تغییر برنامه ریزی شده، استوار است. حوزه تحول سازمان در راه تکاملی خود به چارچوبی منسجم از نظریه ها و کاربردها رسیده است که می تواند بسیاری از مسائل مهم انسانی موجود در سازمان را حل و فصل کند.تحول سازمانی از سازمانها و همچنین افرادی که درون سازمانها هستند و چگونگی کارکرد آنها بحث می کند. همین طور در زمینه تغییرات برنامه ریزی شده ای که منجر به ترغیب افراد، گروهها و سازمانها به کارکرد بهتر می شود، سخن به میان می آورد. تاريخچهتحول سازماني كه نوعي استراتژي بهسازي است از اواخر دهه 1950 و اواخر دهه 1960 مطرح شد ؛ و بر اساس آن پويايي گروه تئوري و عمل مرتبط با تغيير مواردي استوار است. كاربرد و حاصل علوم كه تحول سازماني از آنها نشأت مي گيرند. براي بهبود سازگاري و تطبيق بين افراد و سازمان، ‌بين سازمان و محيط و ميان عناصر و اجزاي سازماني نظير استراتژي، ساختار و فرآيندها، رهنمودهايي ارائه مي‏دهد كه اين رهنمودها از طريق برنامه‏ها و فعاليت‏هاي ايجاد تغيير كه هدف آن رفع مشكل در شرايط خاص و مشكل ساز است اجرا مي‏شود.تعريف تحول سازمانفرآيندي برنامه ريزي شده و اصولي (نظام‏مند) است كه با بهره گيري از ارزش‏ها و اصول علوم رفتاري كاربردي در سازمان‏ها در پي افزايش اثربخشي فردي و سازماني استتعريف تحول سازمان: تحول سازمان فعاليت تا تلاش است 1) برنامه ريزي شده 2) در سراسر سازمان3) كه بوسيله مديريت عالي سازمان اداره شده و 4) اثر بخشي و سلامتي سازمان را از طريق 5) برنامه‌هاي تغيير برنامه‌ريزي شده در فرآيند‌هاي سازمان با استفاده از علوم رفتاري افزايش ميدهداهداف تحول سازمان : 1) افزايش سازگاري بين ساختار، فرآيندها، استراتژي، افراد و فرهنگ سازمان 2) ايجاد و توسعه راه‌حل نو و خلاقانه در سازمان 3) توسعه توانايي نوسازي خويشتن در سازمان (بيره 1980)علت شكست بيشتر برنامه‌هاي تحول سازمان: مديريت عالي نسبت به آنها رفتاري حمايت گرانه ندارد يا اينكه تعهد كمتري در خود احساس مي‌كند و يا به علت درگيري با ساير وظايف از آن روي بر مي‌‌گرداندسطوح عمده تحول1- تحول تدريجي 2- تحول پيوسته 3- تحول گسستهالف- تحول تدريجی:اين تحول نشان دهنده تغيير نسبتاً ثابت و خطي در محيط است. واكنش مناسب به اين تحول، ارتقاء و بهبود تدريجي است .2- تحول پيوسته: اين تحول شامل تغييريكنواخت و فزاينده در محيط در طي زمان است . واكنش مناسب به اين سطح از تحول، اصلاح و بهبود مستمر و پيوسته است. مديريت كيفيت «دمينگ»، كايزن، مهندسي مجدد (مايكل همر) و … از فنون و رويكردهاي مناسب اين سطح از تحول اند.3- تحول گسسته: اين تحول نشان دهنده تغييرات ناگهاني، غيرخطي و عميق در يك محيط است. اين تحول عملكرد را از يك سطح به سطح كاملاً متفاوت و با لاتر هدايت مي كند. اين تحولات که اصولاً بنيادين و ريشه ای است «نقطه عطف استراتژيك» يا «چرخش راهبردي» مي نامد. اين سطح از تحول مستلزم تحول اساسي در محصولات، خدمات ، فرايندها، نظام ها ،‌ساختارا و الگوهاست.تغییر برنامه ریزی شده مستلزم آگاهی های کلی، کار و فعالیت سخت و مجدانه در طی زمان، دارا بودن رویکردی اصولی و هدف مدار و دانشی معتبر و نافذ در مورد پویایی های سازمانی و چگونگی تغییر آنهاست. دانش معتبر و صحیح از علوم رفتاری نظیر روانشناسی، روانشناسی اجتماعی،جامعه شناسی، انسان شناسی، نظریه سیستمها، رفتار سازمانی، نظریه سازمان، عمل مدیریت به دست می آید.ماحصل این علوم، تحول سازمانی است، که برای بهبود سازگاری و تطبیق بین افراد و سازمان، بین سازمان و محیطش و میان عناصر و اجزای سازمانی نظیر استراتژی، ساختار و فرآیندها، رهنمودهایی ارائه می دهد. این رهنمودها از طریق برنامه ها و فعالیت های ایجاد تغییر که هدف آنها رفع مشکل در شرایط خاص و مسئله ساز است، اجرا می شود.رهبران و مجریان تحول سازمان، به کمک یکدیگر برنامه های تحول سازمان را اداره می کنند. مجریان تحول سازمانی مشاورینی هستند که در زمینه نظریه و عمل تحول سازمان، آموزشی لازم و کافی دیده اند و پویایی و تغییر سازمانی را درک کرده اند. این افراد ممکن است عضو سازمان باشند (مشاوران داخلی) یا از خارج از سازمان دعوت به مشاوره شوند (مشاوران خارجیبرنامه های تحول سازمانی دو هدف عمده دارند که عبارتند از:بهبود کارکرد افراد، گروهها و سازمانانتقال روش و مهارتهای ضروری که اعضای سازمان را قادر خواهد ساخت، پیوسته کارکرد خود را بر اساس آنها بهبود دهند.برنامه های تحول سازمان، فعالیت ها و یا تلاش هایی بلند مدت، برنامه ریزی شده و مستمرند.یک رهبر با وضعیتی نامطلوب مواجه می شود و در پی تغییر آن بر می آید. برای تحقق این امر، با یک متخصص تحول سازمان تماس حاصل می کند و با مساعدت ایشان به کنکاش و بررسی می پردازند که آیا برای تغییر چنین وضعیتی تحول سازمان ضروری است یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آنها افراد دیگری از اعضای سازمان را برای کمک در طراحی و اجرای برنامه به کار می گیرند.موضوع مهمی که در تحول سازمانی توجه به آن ضروری است، مشارکت گسترده اعضا و مدیران سازمان در تحقق آن است. باید حتی الامکان، تعداد زیادی از افراد به منظور اجرای برنامه های تحول سازمان به کار گرفته شوند. آنگاه یک استراتژی جامع و کلی تدوین شود که یک سلسله فعالیت ها را در برداشته باشد و هر فعالیت به منظور تحقق یک نتیجه، جهت داده شود که در نهایت سازمان را به سمت اهداف مطلوب مورد نظر سوق دهد. در چنین وضعیتی ما نوعی مدل تحول سازمانی جامع داریم، اما در عملی برنامه های تحول سازمان اینقدر ساده نیستند.تحول سازمان به مسائل و مشکلات افراد مشغول به کار در سازمان توجه زیادی دارد. در حوزه تحول سازمان توجه به مسائل و مشکلاتی از قبیل: روحیه ضعیف، بهره وری پایین، کیفیت نامطلوب کالا و خدمات، تعارض بین افراد، تعارض بین گروهها، اهداف بلند و کوتاه مدت نامشخص (چه استراتژی سازمان، چه اهداف واحدها)، سبکهای نامناسب رهبری، عملکرد گروهی ضعیف، ساختار سازمانی نامناسب، طراحی ضعیف وظایف، کم توجهی به خواسته های محیطی، روابط

 • ایمنی در راه سازی

  راه فایل کامل ایمنی در راه سازی به همراه لینک دانلود دانلود فایل عنوان مقاله: ایمنی در راه سازیقالب فایل: WORDفهرست مطالب:● اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا1- مقدمه2- پژوهش در زمينه ايمني انحراف خودرو از جاده3- همكاري…

 • طرح توجیهی تولید و بسته بندی نمک

  طرح توجیهی تولید و بسته بندی نمک فایل کامل طرح توجیهی تولید و بسته بندی نمک به همراه لینک دانلود دانلود فایل این طرح توجیهی در رابطه با تولید و بسته بندی نمک می باشد که بر اساس آخرین تغییرات…

 • بسته کامل آموزش درس هفتم زبان انگلیسی 1 دبیرستان ( بزرگراه هایی در آسمان )

  زبان انگلیسی اول دبیرستان فایل کامل بسته کامل آموزش درس هفتم زبان انگلیسی 1 دبیرستان ( بزرگراه هایی در آسمان ) به همراه لینک دانلود دانلود فایل فیلم آموزشی + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور "درس هفتم زبان…

 • فایل ورد Wordپروژه مالی حسابداری در شرکت پیمانکاری

  فایل فایل کامل فایل ورد Wordپروژه مالی حسابداری در شرکت پیمانکاری به همراه لینک دانلود دانلود فایل پیشگفتار :تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از…

 • تعريف حقوق مالكيت معنوي

  تحقیق مالكيت معنوي فایل کامل تعريف حقوق مالكيت معنوي به همراه لینک دانلود دانلود فایل بخشی از متن اصلی : مقدّمه«حق چاپ براي ناشر حفوظ است»؛ «كپي گرفتن از اين جزوه جايز نيست»؛ «كلية حقوق محفوظ است»؛ «رايت كردن اين…